Učení o pěti prvcích – VODA

Učení o pěti prvcích – VODA

Posledním z pěti prvků, který nás provází každý rok po celou zimu je VODA. Je to element, který ve fázi cyklu proměn představuje USCHOVÁVÁNÍ, KONZERVOVÁNÍ.

Vlastností vody je, že je VLHKÁ a PROSAKUJE SMĚREM DOLŮ. Její funkcí je SVLAŽOVAT a její přirozenost je STUDENÁ. Chceme-li si pak spojit tyto vlastnosti s některým z orgánů našeho těla, přicházejí na řadu LEDVINY.

Prvku voda ze světových stran přináleží SEVER a ČERNÁ barva. Chuť vody je SLANÁ, ze zvířat je prvek vody spojen se sviní, ze zrnovin s boby a z pachů patří ZÁPACH HNILOBY. Nemocí jí způsobené se poznají V ÚPONECH SVALŮ A NA KOSTECH.

Ledviny považuje čínská medicína za jeden z nejdůležitějších orgánů těla. Říká o nich, že jsou „kořenem yin-yangu všech vnitřních orgánů“ a „pramenem života“. Tato tvrzení vyplývají z toho, že v ledvinách se uschovává VROZENÁ ŽIVOTNÍ SÍLA I HMOTA, z níž se člověk rodí a žije, a díky níž může i sám plodit další potomstvo.

V rámci těla k jejich systému patří močový měchýř, kosti (a zuby), dřeň, mozek, vlasy, uši, konečník a močová trubice.

Ledviny jsou kořenem života a zdrojem naší přednebeské (prenatální) Qi. Uchovávají esenci Jing, částečně odvozenou a zděděnou po předcích. Tato esence je zdroj naší životní energie, která se uschovává právě v ledvinách. Pokud nedostatečně doplňujeme Qi a krev (spánkem, dýcháním a vhodnou stravou), naše tělo sahá právě do tohoto rezervoáru energie.

Esence napomáhá růstu a vývoji a řídí životní cykly (u žen 7×7 let, u mužů 8×8 let) a je také kořenem naší obranné energie Wei Qi. Z toho vidíme, jak velice důležité je ochraňovat naše ledviny, obzvláště v zimním období, kdy jsou zranitelnější, než jindy.

Další funkcí ledvin je řízení vody – čili přeměna, přeprava a vylučování tekutin. To se samozřejmě odehrává v souhře s dalšími orgány.

Ledviny také řídí nasávání Qi, čímž se podílí na našem dýchání – plíce řídí vydechování, zatímco ledviny pomáhají s nasáváním Qi. Ledviny absorbují vdechovanou Qi, která musí sestupovat až k nim dolů, jinak by dýchání nebylo plnohodnotné. Jenom za předpokladu dobré spolupráce těchto dvou orgánů se dech stává pravidelným a hlubokým.

Na fyzické úrovni poznáme oslabení ledvin především podle pobolívání v bedrech a kolenou – může být i zimomřivost v těchto oblastech, na častém či nočním močení, šedivění vlasů, hučení v uších, dlouhodobé únavě atd.

Duchovním aspektem ledvin je tzv. duše ZHI. Zda je naše duše ZHI správně vyživená poznáme podle naší vůle, výdrže, determinace a duševního úsilí na cestě za cílem. První podnět pro naše plány tvoří ledviny, a ta tzv. jiskra se pak posouvá dále k játrům (které vypracovávají strategii, jak cíle dosáhnout) a žlučníku (ten dodává rozhodnost a kuráž k činům).

Stav ledvin se odráží také na naší krátkodobé paměti a sebeuvědomění smyslu dané činnosti – například při učení je pak důležitá také spolupráce se slezinou a srdcem.

Nedostatečnost ZHI se projeví neschopností akce a rozhoupání se, slabou výdrží a nerozhodností.

Přebytek Zhi se projevuje slepou poslušností, fanatismem.

Jsou-li naše ledviny v pořádku jsme moudří, chováme se racionálně, jsme stabilní, jemní, máme postřeh. V případě oslabených ledvin se objevuje strach (i strach z nových věcí), netklivost, nejistota, neukotvenost.

Voda je posledním z pěti prvků, který uzavírá a zároveň znovu otevírá kruh zrození energie. Následovat bude opět dřevo, z něhož se rodí oheň, z ohně vzniká země, následně kov a vrací se zpět do vody, která opět zrodí nový život ve formě dřeva.

*Cyklus lidského života následuje podobnou cestu jako cyklus, který můžeme vidět v přírodě okolo nás.

Naše narození a dětství se podobá jaru, kdy příroda raší a vše znovu vyrůstá. V dospělosti žijeme na maximální výkon, jsme nejsilnější a nejaktivnější, tak jako v létě. Jakmile přejde střední věk, začínáme zpomalovat a sklízet, co jsme v životě zaseli a vyspěstovali, tak jako na podzim. A jako poslední přichází zima, kdy vstupujeme do pomalého životního období klidu a nehybnosti.

Podle učení kultivace zdraví tedy spočívá v umění žít v harmonii s přírodou, protože jsme stejně jako všechno statní její součástí. Abychom si zachovali zdraví a životní sílu, je třeba si uspořádat den podle yin a yang a následovat roční období (v chladných a temných měsících se ztišit a více se šetřit, zatímco s návratem slunce se vrátit k plné aktivitě). Přijetí této nezbytné souhry mezi yin a yang, od narození až do stáří, nám umožňue pochopit život a smrt a naše místo v tomto přirozeném cyklu.

Přeji Vám mnoho štěstí a úspěchů během kultivace a ve všech cyklech, kterými budete na vaší cestě procházet.

Pozn. Některé části textu ve všech částech Učení o pěti prvcích, Učení o yinu a yangu a Něco málo o taoistmu jsou převzaty z knihy Klasická čínská medicína, Vladimír Ando

**Text převzat z knihy Žijte dobře, žijte dlouho, Peter Deadman, kap. 16. příroda.

ABOUT AUTHOR

NO COMMENTS

Comments are closed.

TerapieTCM.cz - Radka Halamková, Dis. © 2017-2022 Všechna práva vyhrazena.
S láskou vyrobeno pro sestřičku od Allodium.eu Běží na Wordpress
WordPress