Čínská medicína

Terapie tradiční čínskou medicínou známou po tisíce let

ČÍNSKÁ MEDICÍNA

Čínská medicína je jedinečný komplexní systém péče o zdraví starý téměř 5000 let, stojící paralelně k soudobým biomedicínským postupům. Poskytuje ucelený pohled na otázky, které pálí z času na čas každého z nás – otázky zdraví, nemoci, životního stylu, cesty k udržení zdraví, energie, životního elánu.

Odpovědi, které dává, jsou prověřeny věkem, množstvím lidí, kteří se jimi řídili v posledních desetiletích i rozsáhlým výzkumem prováděným na Západě.

Kořeny TCM jsou ve starodávné čínské filozofii, jejímiž pilíři jsou tzv. „Teorie o Jinu a Jangu“ a „Učení o pěti prvcích“. Tradiční čínská medicína se dívá na člověka jako na nedílnou součást přírody a proto veškeré její zákony projevující se mimo člověka platí stejně i v jeho nitru.

about-image

První setkání s čínskou medicínou

Jak terapie probíhá?

Prvním krokem k zahájení terapie je rozhovor o vašem celkovém zdravotním stavu. Nejenže si popovídáme o všech symptomech, které vás trápí, ale také projdeme postupně jednotlivé otázky, ze kterých ke konci diagnostiky sestavím komplexní obrázek o tom, jaké orgány jsou v nerovnováze, z jakých důvodů k tomu došlo a jak z této nerovnováhy ven.

Jak budeme postupovat?

Úvodní rozhovor

Vyptám se na vaše potíže a sestavím celkový obraz vašeho stavu.

Prohlídka jazyka a diagnostika z pulzu

Pomocí diagnostiky z jazyka a pulzu si potvrdím nebo vyvrátím svou hypotézu.

Zhodnocení Vašeho stavu

Ke konci rozhovoru zhodnotím váš celkový stav a načrtnu průběh terapie.

Tradiční čínská medícína používá několik podpůrných prostředků k úspěšné terapii. Prvním takovým pomocníkem je bylinná kúra sestavená na základě diagnostiky dle individuálních potřeb. Všechny bylinné produkty jsou vyrobeny ve standardu GMP (Good Manufacturing Practice), což je standard zaručující kvalitu odpovídající evropským a americkým normám. K dalším pilířům terapie tčm patří stimulace akupunkturních drah a bodů, správné stravovací návyky a taktéž různé jemné pohybové aktivity vhodné k rozproudění energie v těle (masáže a Qi Gong).

Pilíře TČM

Dietetika

Důležitým faktorem při terapii je nastavení správných stravovacích návyků. Nemusíte se bát velkých změn. Najdeme společně Achillovu patu vašeho jídelníčku a upravíme ho postupně a nenásilně.

Doplňky stravy

Bylinné produkty pro vás mohu připravit v několika formách. Liší se zpracováním i účinností a na tom v jaké formě je budete užívat, se dohodneme dle vašich preferencí a potřeb.

Cvičeníčko mučeníčko

Pro správné fungování těla je samozřejmě neméně podstatné i to, jaký pohyb a zda vůbec nějaký mu dopřáváme. Společně se zaměříme na to, jaký pohyb je pro vás vhodný vzhledem ke stavu proudění energie ve vašich orgánech.

Pro úspěšnou terapii je potřeba se pravidelně setkávat a analyzovat dopad proběhlých změn ve vašem stavu. Mí klienti již vědí, že důležitým aktem z jejich strany je spolupráce a že to, zda se jejich zdraví navrací do původního stavu, nezáleží pouze na podpůrných metodách tčm, ale také na jejich vlastní vůli jít terapii naproti svými návyky. I já si však uvědomuji, že takové změny nejsou vždy jednoduché a někdy je potřeba více času na jejich ukotvení. S tím jsem připravena vám během terapie vždy s radostí pomoci.

Co je mým cílem?

Aby Vám bylo lépe

Velice mě těší, že již po první kúře většina klientů oznamuje zlepšení stavu. I to je důležitým faktorem, neboť i malé zlepšení dává člověku vůli pokračovat.

Abyste měli radost ze života

Zlepšení mi ale nestačí, a věřím, že ani vám. Mým cílem je navrátit neharmonický stav ve vašem těle do takového, ve kterém se budete cítit dobře a spokojeně. Jedině tak můžete opět prožívat radost ze života a těšit tím všechny ostatní kolem sebe.

Aby byl váš nově nabitý stav trvalý

Trvalé nebo alespoň dlouhodobé udržení takového stavu je mým zájmem a věřím, že společnými silami jsme schopni ho docílit.

CO VÁS TRÁPÍ NEJVÍCE

S touto problematikou se na mě obracíte nejčastěji

Kožní potíže

Léčba kožních potíží jako je akné, ekzém, lupénka apod. spočívá nejen v minimalizaci projevů, ale zejména v detekci a odstranění příčin těchto onemocnění.

To vyžaduje velmi individuální přístup, jelikož příčiny mohou být různé, ať už pramenící z psychického a hormonálního disbalancu, tak nesprávné funkce jater, žlučovodů, nadledvin, lymfatického systému, a nebo například nedostatečné látkové výměny a nedokonalé očisty těla od toxinů a odpadních látek. Zmíněného lze dosáhnout na míru sestavenými rostlinnými přípravky, případně reflexní terapií.

Taková diagnostika je zásadním rozdílem mezi komplexní terapií TCM a plochým přístupem západní medicíny či volně prodejných zázračných krémů.

Bolesti hlavy

Bolesti hlavy jsou jedním z nejčasteji řešených probémů. Stejně jako u kožních obtíží je potřeba kromě projevu vyřešit především příčinu.

Těch může být nesčetné množství, ať už je na vině krční páteř, stres či nedostatek odpočinku, a nebo je původce mnohem hlouběji, například velmi častý vzešlý jaterní jang, nedostatek krve, horkost v žaludku, stagnace čchi, nedostatek jinu či jangu ledvin, hlen, vnitřní vítr apod. Toto se dá zjistit pomocí metod TCM diagnostiky – dotazováním, analýzou jazyka a pulzu, palpací (pohmatem), nasloucháním a pozorováním.

Pro okamžité zlepšení stavu (ovšem často jen dočasné) jsou vhodné masáže. Kompletní terapie dále probíhá pomocí bylinných přípravků či správnou stimulací energie v těle.

Nespavost

Nespavost patří k dalším rozšířeným nešvarům moderní doby. Příčiny těchto potíží jsou taktéž velice komplexní.

Může se objevovat samostatně nebo jako doprovodný jev jiných problémů, které sužují dnešní společnost. Mezi možné a i nejčastější příčiny vzniku nespavosti patří stres a psychická zátěž, které nám berou naši životní energii. Pokud však nemůžeme spát, není možné tuto energii řádně doplnit a točíme se v bludném kruhu.

Nechceme-li sáhnout po chemických lécích na spaní, je potřeba naučit se správně přistupovat ke svému tělu a zajistit pro něj vhodné podmínky pro potřebnou regeneraci a odpočinek. Toho lze docílit adekvátním využitím našeho času jak k aktivitě tak i odpočinku. Vhodné je také doplnění živin pomocí bylinných preparátů a díky správným stravovacím návykům.

Domluvte si úvodní konzultaci

Přijďte se ke mně podívat, na cokoliv se zeptat a především zjistit, s čím a jak vám mohu pomoci.
TerapieTCM.cz - Radka Halamková, Dis. © 2017-2022 Všechna práva vyhrazena.
S láskou vyrobeno pro sestřičku od Allodium.eu Běží na Wordpress
WordPress