Bachovy květové esence

Esence pro radostný život

procedure-header-image

„Nemoc není ani krutost, ani trest, ale pouze a jenom oprava; nástroj, kterým si naše vlastní duše posloužila, aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržela před většími omyly, které by nadělaly větší škody a aby nás zavedla zpět na cestu pravdy a světla, ze které bychom nikdy neměli sejít.“

Eduard Bach

Účinek

Systém 38 Bachových květů slouží osobnosti, aby se dozvěděla jak  má sama zvládnout přechodné negativní nálady mysli, jako např. nejistotu, žárlivost, malomyslnost a další, jejichž příčinou je slabost charakteru.

Cíl

Cílem je duševní očista, sebepoznání, harmonický rozvoj a tím i větší stabilita osobnosti. Ta dává nepřímo i odolnost vůči duševním a popřípadě psychosomatickým poruchám.

Prevence

Nebylo by dobré dávat účinek květů do přímé souvislosti s tělesnými symptomy nemoci. Mohou však sloužit jako prevence proti tělesným nemocem a jako podpora při odborném ošetřování.

Příklady symptomů, se kterými esence pracují

 • Nejasné nebo konkrétní strachy
 • Panický strach o sebe či o druhé
 • Nedostatečná sebedůvěra, pochybnosti o sobě
 • Sklíčenost, zklamání, pocit neúspěchu
 • Beznaděj, ztráta vnitřní jiskry
 • Pomoc při hledání na křižovatce života
 • Zasněnost, netečnost, denní snění
 • Rezignace, apatie, nostalgie
 • Únava, vyčerpanost
 • Nechtěné myšlenky, nadměrné přemítání
 • Sklon ke smutku a zármutku
 • Opakování stejných chyb, zevedené stereotypy
 • Netrpělivost, prudké, prchlivé reakce
 • Povýšenost, rezervovanost
 • Vztek, žárlivost, závist
 • Sebeobviňování a sebevýčitky…a mnoho dalších

Každý člověk má, jako součást tvůrčí myšlenky, nesmrtelnou duši – to, co vlastně je – a smrtelnou osobnost – to, co zde na zemi představuje. Jako prostředník mezi duší a osobností funguje s duší úzce spojené Vyšší Já. Naše Vyšší Já nám skrze obrazy v naší mysli či jiné příslušné energetické impulzy zasílá informace o našem potenciálu (jinými slovy o našem úkolu, zakázce či osudu, ať už se tomu říká jakkoliv), které naše Já osobnosti zachycuje. Pokud dokážeme využít energie, která nám od Vyššího Já přitéká, jsme schopni náš potenciál naplňovat, ať už se týká čehokoliv a naše osobnost se obohacuje.

V mnoha případech však nemohou být impulzy Vyššího Já individuem akceptovány a uskutečňovány bezvýhradně. Naše bolestné zážitky z dětství, výchovné chyby, škodlivý vliv prostředí apod. často způsobují, že se poselství našeho Vyššího Já jeví jako nežádoucí. Pokoušíme se impulzy umlčet a reagujeme vyhýbavě např. strachem, nejistotou, sklíčeností, stáhnutím se nebo nerozhodností. Energetický impulz Vyššího Já je v tomto momentě blokovaný a potenciál nemůže být uskutečněn.

Bachem používané květy pocházejí , jak sám říká, od určitých rostlin vyššího řádu. Každý z Bachových květů se chvěje na určité frekvenční úrovni, stejně jako konkrétní potenciál Vyššího Já, který chce vyjádřit. Blokádu, která se chvěje  v nižší disharmonické frekvenční úrovni zaplaví krátkodobě svou harmonickou frekvencí. Bachova květová esence znovu vytváří, jako katalyzátor, blokovaný kontakt mezi duší a osobností. Duše se opět může domáhat slyšení u osobnosti. Tam, kde panovala disharmonie a strnutí, opět proudí život.

Esence Bachových květů jsou dodávány v zásobních lahvičkách s pipetou. Jsou to koncentráty zředěné ze cca 3/4 vody a 1/4 alkoholu (ten slouží ke konzervování kapek). Edward Bach používal pramenitou vodu z přírody. I dnes používáme nejlépe pramenitou vodu bez kysličníku uhličitého či kojeneckou vodu. Destilovaná voda je mrtvá voda a proto se jako nosná substance nehodí. Bachovy esence jsou do koncentrátu přimíchány dle potřeby na základně individuální konzultace.

Standardní dávkování je čtyřikrát denně čtyři kapky. Výhodou užívání je, že není potřeba se ohlížet na lačný žaludek či pravidelné rozestupy mezi užíváním. Je ale potřeba dodržet alespoň půlhodinový odstup mezi jednotlivými dávkami. Kapky je nejlepší nakapat pipetou přímo na jazyk nebo pod něj. Před spolknutím se mají kapky na okamžik podržet v ústech, neboť tehdy začínají působit.

V akutních případech se může dávkování podstatně zvýšit – každých 10 až 30 minut dávkujeme čtyři kapky tak dlouho, dokud se neobjeví známky zlepšení. Naopak velmi senzitivním osobám stačí například jen dvě kapky dvakrát denně.

Jiná důležitá forma užívání, která je účinná zvlášť v akutních případech: nakapeme denně z každé zvolené zásobní lahvičky dvě kapky do sklenice s vodou a tu pijeme po troškách celý den.

Zdravá mysl přináší zdravé tělo. Náš mentální stav je také odrazem našeho fyzického zdraví. Bachovy esence, třebaže pracují výhradně na emocionální úrovni, mohou ve spojení s tradiční čínskou medicínou sloužit jako výborný prostředek k propojení těchto dvou oblastí.

V TČM využíváme tzv. systému akupunkturních drah ke stimulaci jednotlivých orgánů či celých soustav dle patologie, která se na fyzické úrovni projevuje. Používáme k tomu konkrétní akupunkturní body, které mají své specifické účinky hlavně na fyzické, ale i psychické úrovni.

Z pohledu užívání Bachových esencí slouží akupunkturní bod jako vstup, výstup a shromaždiště energie. V těchto bodech dochází k energeticko-informační výměně, čímž dostáváme specifickou informaci pro naše tělo, mysl i duši.

Stimulací akupunkturního bodu a použitím bachových esencí posouváme využití akupunktury či akupresury potažmo Bachových esencí na vyšší úroveň.

Sjednejte si termín diagnostiky

Přijďte si ke mně popovídat nad šálkem lahodného čaje o vašich těžkostech. Namíchám vám směs Bachových esencí, kterou si odnesete domů a budete ji pravidelně užívat. Nebo vám ráda aplikuji esence na body v systému akupunkturních drah, tzv. meridiánů, čímž vědomě propojím tělo a duši a podpořím tak celkový průběh terapie.
TerapieTCM.cz - Radka Halamková, Dis. © 2017-2022 Všechna práva vyhrazena.
S láskou vyrobeno pro sestřičku od Allodium.eu Běží na Wordpress
WordPress