Učení o pěti prvcích – KOV

Učení o pěti prvcích – KOV

Stejně jako přírodě, i v nás se vlivem nadcházejícho chladného období začíná energie soustřeďovat dovnitř. Příroda už nebují, ale dozrává a utišuje se a stejně tak bychom se měli nejen vnitřně utišit i my, abychom si zachovali čistou Qi plic a tím si vytvořili dostatečné zásoby energie pro období zimy.

Prvku KOV se světových stran přináleží ZÁPAD, ročním obdobím je PODZIM. Transformací Qi podzimu je SUCHO. Vlastností kovu je, žepodléhá změnám a dá se formovat. Jeho funkcí je SVÍRAT A STAHOVAT.

Kov dodává všemu PEVNOST A TVRDOST. Proto i kůže (která je s plícemi spojena) anebo skořápka, jež jsou z vnějšku věcí a vytvářejí jejich ochranu, získávají pevnost díky tomu, že se jim dostává Qi kovu. Jinými slovy, nemáme-li dostatečnou Qi plic, naše obranyschopnost pokulhává.

K prvku kov patří PLÍCE. Ty v těle řídí Qi a k jejich energetickému systému patří TLUSTÉ STŘEVO, POKOŽKA, OCHLUPENÍ A NOS.

Funkce plic

Mezi hlavní funkce plic patří řízení dýchání Qi. Dýchání je jedním ze tří zdrojů vytváření a ustavičného obnovování tělené Qi. Partnerem plic v této činnosti jsou ledviny – rozdělení práce mezi nimi je takové, že plíce řídí vydechování Qi, zatímco fázi nádechu, nasávání Qi, mají na starosti ledviny.

Plíce také řídí Qi celého těla – jsou místem, kde se rodí Qi, ta se míchá s esencí získanou při trávení potravy pomocí sleziny, která dopravuje tuto čistou Qi do plic.

Plíce dýcháním udržují v chodu a regulují celý mechanismus působení Qi v lidském těle – pravidelné nadechování a vydechování dělá z plic jakousi čerpací stanici, která nasává a rozhání po těle čerstvou Qi a starou a opotřebovanou z něho vypuzuje ven.

Plíce řídí i pohyb vody – podílejí se na pohybu a vylučování tekutin. Plíce rozptylují tekutiny do celého organismu, aby jej svlažovaly, vyživovaly a chránily a jejich nadbytečná část se vylučuje ven. Při filtrování zase tekutiny klesají dolů, procházejí proměnou, až se nakonec činností Qi ledvin a močového měchýře shromažďují a mění na moč, jež je vylučována mimo tělo.

Jsou-li tyto funkce plic narušeny, odrazí se to nepříznivě na průchodnosti vodních cest a pohybu tekutin a tím může dojít k zahušťování hlenů, vzniků měkkých vodnatých otoků apod.

Spolu se srdcem plíce regulují oběh krve a s ní i oběh výživy a ochrany. Orgánem, jenž řídí krev a žíly je srdce, avšak nápomocny jsou mu i plíce; ony totiž řídí Qi v celém těle, a mezi Qi a krví je těsný vztah. Jednak Qi neustále doplňuje krev a sama naopak potřebuje krev pro své vznikání v těle, a jednak Qi je i hybnou silou, která udržuje proudění v žilách. Když například plíce v důsledku oslabenosti nedokážou tuto funkci plnit, může dojít k pocitům dušnosti, bušenís rdce, zmodrání rtů a jazyku apod.

Plíc též odpovídají za stav našeho hlasu.

Emoční aspekt plic

Z pěti základních EMOCÍ, které jsou projevem činnosti pěti orgánů cang, se k plicím váže SMUTEK A ŽAL. Oba tyto city, resp. i jejich další odstíny vedou k vyčerpávání a ubývání Qi plic. A jelikož plíce řídí a ovlivňují Qi v celém těle, časté podléhání zmíněným emocím bude mít za následek nejenom jejich oslabování, ale i postupné chřadnutí celého organismu.

Současně platí i obrácená závislost, tj. že jedinec s vrozenou slabostí plic a nedostatkem jejich Qi, bude ve svém životě vice náchylný oddávat se pocitům smutku a žalu.

Neznamená to však, že bychom měli tyto pocity potlačovat či ignorovat. Lépe je se s nimi vypořádat, zjistit, proč v nás přetrvávají, najít jejich příčinu, přijmout je a vyrovnat se s nimi.

Ctností plic je integrita, pocitvost. Činností plic je sebeochrana – mají nejblíže k srdci, či-li plní funkci podobně jako císařský ministr.

Je-li Qi plic oslabena, pociťujeme zklámání, smutek, žal a beznaděj a může se objevit I úzkost, stud a soužení.

Naopak v případě, že je naše plicní Qi silná, jsme spravedliví, důstojní, čestní a vážíme si sami sebe.

Jak nám může na podzim pomoci strava?

Projevují-li se u nás suchý kašel, únava, slabý hlas, spontánní pocení, zimomřivost a kapání z nosu neměli bychom k vaření používat ostré, chladné ani syrové potraviny (např. ředkve, petržel, cibuli, česnek). Naopak zažadit můžeme arašídy, odvar z meruňkových jader, mandarinkovou kúru, mrkev, hrušky, jahody, rýži a u suchého kašle mléko s medem.

V případě produktivního kašle s plností na hrudi (případně I astma a záněty) se nedoporučuje ovoce, syrové mléčné výrobky a cukr. Do jídelníčku zařadíme spíše ostré a chladné potraviny jako je ředkev a petržel.

V obodbí podzimu je take potřeba se zklidnit, méně se hýbat, chodit dříve spát a vstávat se slepicemi, vice se zabývat naším vnitřním světem, meditovat a radovat se z hojnosti, která je v tuto chvíli všude kolem nás.

Přeji Vám krásný podzim plný hojnosti a oslňujících barev.

ABOUT AUTHOR

NO COMMENTS

Comments are closed.

TerapieTCM.cz - Radka Halamková, Dis. © 2017-2022 Všechna práva vyhrazena.
S láskou vyrobeno pro sestřičku od Allodium.eu Běží na Wordpress
WordPress