Učení o pěti prvcích – ZEMĚ

Učení o pěti prvcích – ZEMĚ

Dalším prvkem, který přchází po jaru a létu je prvek ZEMĚ, jehož  ročním obdobím je BABÍ (pozdní) LÉTO. Ze světových stran tomuto prvku přináleží STŘED a v podnebí transformací jeho Qi vzniká VLHKOST.

Vlastností země je, že plodí a pěstuje a její funkcí je ROZHOJŇOVAT A ZMNOŽOVAT. Ve fázi cyklu proměn představuje ZMĚNU, DOSPĚNÍ.

Středu patří barva ŽLUTÁ, chuť SLADKÁ, ze zvířat je spjata se skotem a ze zrnovin s kao-liangem (druh obiloviny podobné čiroku). Nemoci se poznají na masu (svalstvu).

Ve Vnitřním kánonu je uvedeno následující: „Utajená přítomnost země (v dalších prvcích) je takováto: dřevo bez země by nemohlo růst, kov bez země by nemohl vznikat, voda bez země by se nemohla shromažďovat. Zrod žádné z myriád věcí se neobejde bez podpory země, proto mezi pěti prvky ani jeden nemůže neobsahovat zem.“ Z toho je patrné, jak velice důležitým prvkem země je.

Orgánem, který je v zastoupení prvku země je SLEZINA. Jak už bylo řečeno, slezina souvisí s prvkem zem a k jejímu systému v rámci těla patří žaludek. Slezina řídí svalstvo a končetiny (dopravuje do nich výživu), její kondice se projevuje na rtech, které jsou součástí svalstva a jejím vývodem jsou ústa, která jako první přijímají potravu a jsou spjata s jejím trávením.

Hlavním úkolem sleziny společně s jejím povrchovým párovým orgánem žaludkem je řídit TRÁVÍCÍ PROCES. Slezina napomáhá rozkládat potravu a část z ní přeměňovat na jemnou esenci, kterou v sobě absorbuje a dále distribuuje do celého těla. Tato esence jednak stále doplňuje a znovu obnovuje krev, proto slezina zodpovídá i za tvorbu krve, a jednak představuje zdroj hybné životní síly (Qi).

K funkcím sleziny patří PŘEPRAVA A PŘEMĚNA POTRAVY A TEKUTIN. Třebaže potrava se začíná trávit v žaludku a tento proces dále probíhá v tenkém střevě, za hlavní sílu řídící tyto trávící pochody však čínská medicína považuje Qi sleziny. Díky ní je ze stravy vyráběna jemná esence, kterou Qi sleziny vynáší nahoru do plic, odkud vstupuje do srdce a potom spolu s krví proudí po celém těle a přináší živiny všem částem organismu od pokožky až po kosti.

Plnohodnotné vykonávání této funkce sleziny má zásadní význam pro chod celého organismu. Při poruše dané funkce dochází k chorobným změnám projevujícím se např. únavou, nadýmáním, průjmy, nechutenstvím a nebo až úbytkem hmotnosti, chudokrevností atd.

Stejným způsobem jako u potravy se slezina podílí i na přeměňování a distribuci TEKUTIN potřebných pro výživu a svlažování organismu. V souvislosti s funkcí přepravy a přeměňování tekutin existuje v čínské medicíně teze, že „slezina nesnáší vlhko a má ráda sucho“. Jelikož slezina samotná je yinové povahy a navíc řídí procesy související s tekutinami, vykazuje se zvýšenou citlivostí na vlhko; škodí jí proto i nadměrný příjem tekutin. Zároveň k přílišnému provlhčení prostředí sleziny (a i celého organismu) může dojít i v důsledku její prázdnoty, oslabenosti. V takovém případě pak můžeme pozorovat příznaky jako jsou gynekologické výtoky, mokvavé kožní záněty, pocit tíhy končetin, otoky atd.

Další funkcí je ROZENÍ A OVLÁDÁNÍ KRVE. Rozením krve slezinou je míněna účast tohoto orgánu na procesu krvetvorby – jestliže je tato funkce sleziny oslabená mohou se dostavit projevy jako závratě, mžitky před očima, bledá barva tváře, pleti, nehtů, rtů apod.

Funkcí ovládání krve se rozumí schopnost a úloha sleziny (resp. její Qi) udržovat tok krve v jemu vymezených drahách, aby se krev nevylévala mimo ně. V případě, kdy je Qi sleziny nedostatečná a krev se dostává mimo své dráhy se může objevit např. krvácení z nosu, krev ve stolici či moči, silná menstruace, krevní podlitiny atd.

Emočním aspektem sleziny je PŘEMÍTÁNÍ. Slezina má na starosti analýzu a odesílání poznaného k ledvinám, kde se vše zpracované uskladňuje. Zodpovídá za vstřebávání informací, kvalitu myšlení, memorování a schopnost analýzy.

Stejně jako vybírá vše potřebné z potravy, analyzuje také informace spojené s interakcí se světem. Pokud uznáme informaci jako důležitou (to vyhodnotí právě slezina), ledviny (kam tuto informaci uložíme) ji následně pošlou k císaři (srdce).

Je-li naše slezina silná, psychickými aspekty, které se u nás projevují jsou důvěra, čestnost, otevřenost, rovnováha a nestrannost. Naopak při jejím oslabení patří k hlavním projevům přílišná analýza (zacyklené myšlení, které nevede k žádnému konkrétnímu výsledku a řešení), starosti, utkvělé myšlenky, výčitky svědomí, lítost, melancholie, nedůvěra v sebe sama. Tyto projevy ukazují na neschopnost strávit prožité (viz funkce sleziny přepravovat a přeměňovat potravu).

Je-li slezina v pořádku, jsme také schopni stanovit si na základě analýzy jasný ZÁMĚR.

Pro správnou podporu funkce sleziny STRAVOU, je velice důležité stravovat se pravidelně. Pokud nemáme jinou možnost, je lepší dodat tělu nekvalitní potravu, než žádnou.

Slezina je tím, co jíme velice ovlivnitelná, proto je potřeba vybírat pro její správnou funkci vhodně zvolené potraviny.

Mezi potraviny, které tonizují, zpevňují slezinu patří např. kapusta, květák, brokolice, brambor, dýně hokaido, obiloviny atd.

Pro nadměrné vlhko ve slezině (otoky, únava, kašovitá stolice, zahlenění…) je potřeba vyřadit mléčné výrobky a sladkosti, syrovou zeleninu, smažené, těžké a tučné jídlo, bílé víno apod. Naopak je vhodné zařadit například rýži s mrkví nebo slzovku (Yiyiren), která odstraňuje vlhko. Vaří se s mrkví 1,5 hodiny a jí se teplá ve více dávkách během dne. Slzovka pročišťuje, odstraňuje vlhkost, pomáhá např. při šedém zákalu.

Přeji Vám krásné meziobdobí indiánského léta a těším se u pokračování seriálu Učení o pěti prvcích na podzim u prvku KOV!

ABOUT AUTHOR

NO COMMENTS

Comments are closed.

TerapieTCM.cz - Radka Halamková, Dis. © 2017-2022 Všechna práva vyhrazena.
S láskou vyrobeno pro sestřičku od Allodium.eu Běží na Wordpress
WordPress