Něco málo o taoismu

Něco málo o taoismu

Vážení přátelé TČM,

Než se společně ponoříme do učení o yinu a yangu a pěti prvcích, ráda bych vám nejdříve zprostředkovala několik základních informací o taoismu a jeho vlivu na tradiční čínskou medicínu. Je to vliv vskutku zásadní, neboť čínská medicína z tohoto směru vychází, je jeho neoddělitelnou součástí.

Taoistická kultura představuje jeden z hlavních pilířů tradiční čínské kultury. Její metodologie a míra schopnosti vnímat vesmír a lidské tělo je pro moderního člověka skutečně udivující.

Tao vede člověka k životu v harmonii s vesmírem. Vyznávat Tao znamená kráčet cestou přírody a přirozenosti. Sejdeme-li z této cesty, nebo změníme-li její směr, onemocníme.

Co však znamená Tao? Dovolte mi opět citovat mého oblíbeného praktika TČM Vladimíra Anda, který o Tao píše v prvním díle knihy Klasická číská medicína:

Vysvětlit Tao nejenom že je nesnadné, ale máme-li být důslední, vlastně i nemožné. Tímto konstatováním ostatně začíná hned první věta základního díla Taoismu Tao-te-ťingu, kde jeho domnělý autor Lao-c‘ říká: ‘Tao, o němž se dá mluvit, není to věčné Tao‘. Zcela jasně tím dává najevo, že o Tao sice můžeme mluvit či uvažovat, ale (jelikož se dokážeme pohybovat jenom v hranicích určených naším chápáním) v žádném případě ho nebudeme umět slovy uchopit, vysvětlit, definovat. ‘Věčné Tao’ totiž leží mimo naše rozumové chápání, a tudíž i mimo definovatelné kategorie. Přesto, s vědomím tohoto nedostatku, musíme se pokusit alespoň naznačit, co se pod pojmem Tao skrývá.

Pro taoisty je Tao odvěkým zřídlem všeho bytí. Je chápáno jako prvopočátek veškerenství, jenž však neleží v minulosti, nýbrž je to věčný, stálý, všudypřítomný, avšak přitom nezaregistrovatelný potenciál tvoření. Je zde odjakživa, nikým a ničím nestvořené, svébytné, pro nás zahalené neproniknutelným závojem tajemství.

Můžeme říci, že Tao má dvě stránky; jedna je ABSOLUTNÍ, pro nás skrytá, nepochopitelná. To je to věčné Tao‘, všeobjímající nekonečná prázdnota, která ovšem není prázdná v plném slova smyslu, neboť v sobě nese princip a kód tvoření. V taoistických spisech se o ní někdy říká, že je to prázdnota, jež není prázdná, jež září. Záhadným způsobem se z ní vynořují základní prvky existence, které dále plodí bezpočetné formy a tvary této původní podoby bytí, aby se nakonec po ukončení své životní poutě znovu ponořily zpátky do prázdnoty, z níž vzešly.

Druhá stránka Tao je RELATIVNÍ, více pochopitelná. Jí je právě ona existence, jež byla zrozena z prázdnoty, všechny ty nekonečné podoby života, které můžeme zachytit našimi smysly. Dokážeme je popsat, definovat, ačkoliv ve skutečnosti nevíme, proč jsou právě takové, jaké jsou. Odpověď na otázku ‘proč?‘ se totiž skrývá v absolutním aspektu Tao.

Takže Tao je nebytím – ve své absolutní podobě, i bytím – projevené v relativních věcech, jež vytváří. Je tedy možné říci, že vše je sice Tao, avšak našim smyslům je přístupná pouze jeho relativní podoba, zatímco ta jeho pravá, absolutní podoba nám zůstává utajena. Právě proto Lao-c‘ říká, že Tao, o němž je možno mluvit, není ono věčné Tao.“

Velice krásný popis. Jak to však všechnno souvisí s tradiční čínskou medicínou, ptáte se? Pro pochopení tohoto vztahu je důležité opustit na chvíli absolutní stránku Taa a pohybovat se na relativní úrovni. Vykročíme-li z té absolutní prázdnoty’, ocitneme se v říši jevů a věcí, řečeno v dnešní terminologii, v objektivní realitě.

Jak píše Vladimír Ando: ‘’Toto vykročení je postupné. Pao-pchu-c‘ (taoistický filozof ze 4. století našeho letopočtu, řečený Mistr Prostota) například mluví o Prvopočáteční jednotě v Tajemném – jako o prvotní entitě, která v sobě nese dva prototypy či praprvky – yin a yang.“

V knize Otevření dračí brány, ze které jsem tu již také citovala, je ve 4. kapitole Intenzivní kultivace trojitého světa uvedeno:

Na Cestu (Tao) se v podstatě nelze ptát; otázku v podstatě nelze zodpovědět. Když se však pravá energie rozdělí, znamená to konec totální prostoty. Cesta vytvoří jedno, jedno vytvoří dvě, dvě vytvoří tři. Jednička představuje podstatu, dvojka představuje funkci, trojka představuje tvorbu a vývoj. Podstata a funkce nejsou mimo yin a yang: tvorba a vývoj jsou zapříčiněny jejich interakcí. Vyšší, prostřední a nižší jsou tři principy; nebe, země a lidstvo společně uskutečňují Cestu. Cesta vytváří dvě energie, dvě energie vytvářejí tři principy, tři principy vytvářejí pět prvků, pět prvků vytváří všechny bytosti.“

ABOUT AUTHOR

NO COMMENTS

Comments are closed.

TerapieTCM.cz - Radka Halamková, Dis. © 2017-2022 Všechna práva vyhrazena.
S láskou vyrobeno pro sestřičku od Allodium.eu Běží na Wordpress
WordPress