Úvod do TČM

Chystaný seriál o tradiční čínské medicíně.

Úvod do TČM

Vážení přátelé TČM,

protože mou vášní je informace nejen získávat, ale zároveň se o ně i dělit a sdílet je s ostatními, rozhodla jsem se pro Vás připravit malý seriál o tradiční čínské medicíně. Vede mě k tomu převážně potřeba odhalit Vám půvab této krásné disciplíny a také chuť předat něco málo z toho, co jsem se během studií a praxe zatím naučila.

Jistě se shodneme na tom, že v našich končinách je ještě stále čínská medicína opředena jakousi mlhou a tajemstvím. Přitom čím více se jí věnuji, zjišťuji, že v ní není pranic tajemného. Všechno vychází z přírodních zákonitostí a jasně daných procesů, se kterými se už od pradávna denně setkáváme, avšak naším odloučením od přírody a jejích cyklů se jim vzdalujeme a proto se nám jeví jako tajemné a neuchopitelné.

Dovolte mi proto pozvat Vás na malou projížďku po cestách této úžasné oblasti lidského vědění a poodkrýt jemný závoj, do něhož je tradiční čínská medícína ještě stále zahalena našimi západními koncepty a předsudky.

Ráda bych začala dvěma citacemi slovenského autora mnoha knih o tradiční čínské medicíně, Vladimíra Anda, jehož knihy mě dodnes provázejí a jejichž pročítáním se neustále dozvídám nové a nové poznatky, třebaže jde o literaturu pro praktika TČM v podstatě základní.

„Čínská medicína je jednou z těch oblastí lidského poznání, které čím dál více nutí moderní západní vědu znovu zvažovat svůj základní přístup k tomu, co nazýváme poznáváním objektivní reality. Perspektivně se může státi oblastí nejdůležitější. Málokde jinde totiž ještě najdeme obdobně ucelenou soustavu, která se komplexností, systematičností a detailností výkladu člověka a jeho zdraví v užších i širších souvislostech může srovnávat se systémem západním, a současně s tím je ve svých vysvětleních od základu jiná.“

„Asi můžeme konstatovat, že čínská medicína je u nás zatím více známá v podobě svých jednotlivých praktických disciplín, jako jsou akupunktura, masáže, bylinná léčba apod., méně se však ví o její nejpodstatnější části – o základní teorii, na níž jsou všechny tyto disciplíny založeny. Bez ní by přitom léčebná praxe nebyla myslitelná, protože výběr konkrétního léčebného postupu u kterékoliv metody je podmíněn přesným poznáním toho, jak organismus, jeho orgány a části fungují v normálním stavu, jak vznikají chorobné poruchy, jaké jsou jejich příčiny, jak se projevují, jakým způsobem a proč je možno je odstranit, atd. – čili ohromným množstvím vědomostí, jež jsou shrnuty a zevšeobecněny právě v základní teorii čínské medicíny.“

V této teorii jsou zahrnuta dvě učení, kterými se v úvodu budeme zabývat. Jsou to Učení o Yinu a Yangu a Učení o pěti prvcích. Nejdříve se ale zaměříme na to, z čeho čínská medicína vlastně vychází a kde jsou její kořeny. O tom však již příště.

ABOUT AUTHOR

NO COMMENTS

Comments are closed.

TerapieTCM.cz - Radka Halamková, Dis. © 2017-2022 Všechna práva vyhrazena.
S láskou vyrobeno pro sestřičku od Allodium.eu Běží na Wordpress
WordPress