Čínská medicína

Terapie tradiční čínskou medicínou známou po tisíce let

ČÍNSKÁ MEDICÍNA

 

Čínská medicína je jedinečný komplexní systém péče o zdraví starý téměř 5000 let, stojící paralelně k soudobým biomedicínským postupům. Poskytuje ucelený pohled na otázky, které pálí z času na čas každého z nás – otázky zdraví, nemoci, životního stylu, cesty k udržení zdraví, energie, životního elánu.

Odpovědi, které dává, jsou prověřeny věkem, množstvím lidí, kteří se jimi řídili v posledních desetiletích i rozsáhlým výzkumem prováděným na Západě.

Kořeny TČM jsou ve starodávné čínské filozofii, jejímiž pilíři jsou tzv. „Teorie o Jinu a Jangu“ a „Učení o pěti prvcích“. Tradiční čínská medicína se dívá na člověka jako na nedílnou součást přírody a proto veškeré její zákony projevující se mimo člověka platí stejně i v jeho nitru.

 

about-image

První setkání s čínskou medicínou

Jak terapie probíhá?

Prvním krokem k zahájení terapie je rozhovor o vašem celkovém zdravotním stavu. Nejenže si popovídáme o všech symptomech, které vás trápí, ale také projdeme postupně jednotlivé otázky, ze kterých terapeut ke konci diagnostiky sestaví komplexní obrázek o tom, jaké orgány jsou v nerovnováze, z jakých důvodů k tomu došlo a jak z této nerovnováhy ven.

Jak budeme postupovat?

Úvodní rozhovor

Vyptáme se na vaše potíže a sestavíme celkový obraz vašeho stavu.

Prohlídka jazyka a diagnostika z pulzu

Pomocí diagnostiky z jazyka a pulzu si potvrdíme nebo vyvrátíme naši hypotézu.

Zhodnocení Vašeho stavu

Ke konci rozhovoru zhodnotíme váš celkový stav, načrtneme  a dohodneme průběh terapie.

Tradiční čínská medícína používá několik podpůrných prostředků k úspěšné terapii. Prvním takovým pomocníkem je bylinná kúra sestavená na základě diagnostiky dle individuálních potřeb. Všechny bylinné produkty jsou vyrobeny ve standardu GMP (Good Manufacturing Practice), což je standard zaručující kvalitu odpovídající evropským a americkým normám. K dalším pilířům terapie tčm patří stimulace akupunkturních drah a bodů, správné stravovací návyky a taktéž různé jemné pohybové aktivity vhodné k rozproudění energie v těle.

Pilíře TČM

Dietetika

Důležitým faktorem při terapii je nastavení správných stravovacích návyků. Nemusíte se bát velkých změn. Najdeme společně Achillovu patu vašeho jídelníčku a upravíme ho postupně a nenásilně. 

Doplňky stravy

Bylinné produkty pro vás můžeme připravit v několika formách. Liší se zpracováním i účinností a na tom v jaké formě je budete užívat, se dohodneme dle vašich preferencí a potřeb.

Cvičeníčko mučeníčko

Pro správné fungování těla je samozřejmě neméně podstatné i to, jaký pohyb a zda vůbec nějaký mu dopřáváme. Společně se zaměříme na to, jaký pohyb je pro vás vhodný vzhledem ke stavu proudění energie ve vašich orgánech.

Pro úspěšnou terapii je potřeba se pravidelně setkávat a analyzovat dopad proběhlých změn ve vašem stavu. Naši klienti již vědí, že důležitým aktem z jejich strany je spolupráce a že to, zda se jejich zdraví navrací do původního stavu, nezáleží pouze na podpůrných metodách tčm, ale také na jejich vlastní vůli jít terapii naproti svými návyky. My si naproti tomu uvědomujeme, že takové změny nejsou vždy jednoduché a někdy je potřeba více času na jejich ukotvení. S tím jsme připraveni vám během terapie vždy s radostí pomoci.

Co je naším cílem?

Aby Vám bylo lépe

Velice nás těší, že již po první kúře většina klientů oznamuje zlepšení stavu. I to je důležitým faktorem, neboť i malé zlepšení dává člověku vůli pokračovat.

Abyste měli radost ze života

Zlepšení nám ale nestačí, a věříme, že ani vám. Naším cílem je navrátit neharmonický stav ve vašem těle do takového, ve kterém se budete cítit dobře a spokojeně. Jedině tak můžete opět prožívat radost ze života a těšit tím všechny ostatní kolem sebe.

Aby byl váš nově nabitý stav trvalý

Trvalé nebo alespoň dlouhodobé udržení takového stavu je naším zájmem a věříme, že společnými silami jsme schopni ho docílit.

CO VÁS TRÁPÍ NEJVÍCE

S touto problematikou se na nás obracíte nejčastěji

Akné

Léčba akné (neboli trudovitosti) spočívá nejen v minimalizaci projevů, ale zejména v detekci a ostranění příčin tohoto onemocnění.

Toto vyžaduje velmi individuální přístup, jelikož příčiny mohou být různé, ať už pramenící z nervového a hormonálního disbalancu, tak nesprávná funkce jater, žlučovodů, nadledvin, lymfatického systému, a nebo například nedostatečná látková výměna a nedokonalá očista těla od toxinů a odpadních látek. Zmíněného lze dosáhnout na míru sestavenými rostlinnými přípravky, případně reflexní terapií.

Taková diagnostika je zásadním rozdílem mezi komplexní terapií TCM a plochým přístupem západní medicíny či volně prodejných zázračných krémů.

Migrény

Migréna je jedním z nejčasteji řešených probémů.  Stejně jako u akné je potřeba kromě projevu vyřešit především příčinu.

Těch může být nesčetné množství, ať už je na vině krční páteř, stres či nedostatek odpočinku, a nebo je původce mnohem hlouběji, například velmi častý vysoký jaterní jang, nedostatek krve, horkost v žaludku, stagnace čchi, nedostatek jinu či jangu ledvin, hlen, vnitřní vítr apod. Toto se dá zjistit pomocí metod TCM diagnostiky – dotazováním, analýzou jazyka a pulzu, palpací (pohmatem), nasloucháním a pozorováním.

Pro okamžité zlepšení stavu (ovšem často jen dočasné) jsou vhodné masáže. Kompletní terapie dále probíhá pomocí bylinných přípravků či správnou stimulací energie v těle.

Nespavost

Nespavost patří k dalším rozšířeným nešvarům moderní doby. Příčiny těchto potíží jsou taktéž velice komplexní.

Může se objevovat samostatně nebo jako doprovodný jev jiných problémů, které sužují dnešní společnost. Mezi možné a i nejčastější příčiny vzniku nespavosti patří stres a psychická zátěž, které nám berou naši životní energii. Pokud však nemůžeme spát, není možné tuto energii řádně doplnit a točíme se v  bludném kruhu.

Nechceme-li sáhnout po chemických lécích na spaní, je potřeba naučit se správně přistupovat ke svému tělu a zajistit pro něj vhodné podmínky pro potřebnou regeneraci a odpočinek. Toho lze docílit adekvátním využitím našeho času jak k aktivitě tak i odpočinku. Vhodné je také doplnění živin pomocí bylinných preparátů a díky správným stravovacím návykům.

 

Domluvte si úvodní konzultaci

Přijďte se k nám podívat, na cokoliv se zeptat a především zjistit, s čím a jak Vám můžeme pomoci.