Prosinec

Month Archive

Učení o pěti prvcích – VODA

Posledním z pěti prvků, který nás provází každý rok po celou zimu je VODA. Je to element, který ve fázi cyklu proměn představuje USCHOVÁVÁNÍ, KONZERVOVÁNÍ. Vlastností vody je, že je VLHKÁ a PROSAKUJE SMĚREM DOLŮ. Její funkcí je SVLAŽOVAT a její přirozenost je STUDENÁ. Chceme-li si pak spojit tyto vlastnosti s některým z orgánů našeho […]

Read More